Montaža klima uređaja

Instalacija klima uređaja do 5,5 kW uključuje:

-Instalacija do 2 metra udaljenosti između unutarnje i vanjske jedinice

– Jedan proboj zida između unutarnje i vanjske jedinice 

– Postavljanje vanjske jedinice na visini do 4 metara, puštanje u pogon i edukaciju korisnika.    – U cijenu montaže su uključeni pocinčani nosači vanjske jedinice

– Proboj zida se odnosi na zid do 30cm debljine (za deblje zidove se vrši nadoplata u       dogovoru sa monterom na licu mjesta)

– Uštemavanje instalacija u zid nije uračunato u osnovnu cijenu.

– Za visine preko 4 metara koristi se auto dizalica koja se naplaćuje po satu 
– Ako je instalacija duža od 2 metra naknadno se naplaćuje materijal po metru 
– Montaža klima uređaja od strane ovlaštenog servisa je bitna i jer je to preduvjet ostvarenja   jamstva.